Roseburgs boende borde vara medveten om den nya hastighetsgränsen under semesterperioden

Roseburgs boende borde vara medveten om den nya hastighetsgränsen under semesterperioden

ROSEBURG, Ore. Gå Ner I Vikt Snabbt Piller Tecknen har gått upp i några veckor och ändrar nu hastighetsgränsen på I 5 nära Roseburg från Gå Ner ett Kilo I Veckan 65 till 60.

Förändringen är i kraft från milmarkör 127 till 123. Detta är i huvudsak från Edenbower-utgången till Fairgrounds.

Oregon State Police arbetar nu hårt för att genomdriva den nya hastighetsgränsen. De sa att de flesta av sina slutar nu kommer vara varningar för att utbilda människor som kanske inte är medvetna om förändringen. Men det betyder inte att förare kommer att kunna komma undan med orimliga hastigheter.

Hastighetsgränsförändringen kom från en studie från ODOT som fann att detta område nästan hade dubbelt Gå Ner ett Kilo I Veckan så mycket olyckor som någon annanstans på I 5-korridoren. Detta kommer från det befolkade området i Roseburg samt trafik från omgivande områden.

har en stor befolkning i Green / Winston-området. Det pendlar till Roseburg-området, antingen för skolan eller för arbete, vilket ger upp till flera tusen fordon per dag vid vissa tider på dagen, säger Lt. Steve Mitchell med Oregon State Police.

Troopers sa att de flesta fordon förväntas vara på vägen denna semester säsong sedan 2005. Det är många resenärer. Så de har frågat förare att ta hänsyn till dessa tips, särskilt med kännedom om den nya hastighetsgränsen.